สำนักงานใหญ่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะเมทริ๊กซ์ นาโนเทค
ที่อยู่ 67/1354 หมู่บ้านพระปิ่น 3 ซ.16 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 088-8828499,085-4888281 แฟกซ์ :02-9032838
E-mail:ch-tai@hotmail.com

 

 
เลขที่บัญชีสำหรับการโอนเงินชำระค่าสินค้า

ธนคาร ไทยพาณิชย์  สาขา บางใหญ่ ( วัดคงคา)
ชื่อบัญชี
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะเมทริกซ์ นาโนเทค
เลขที่    387-209511-6   ออมทรัพย์

ธนาคาร กสิกรไทย สาขาย่อย เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
ชื่อบัญชี่  
นาย ชุนไท้  แซ่หวัง
เลขที่   726-281838-6  ออมทรัพย์

หมายเหตุ:กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้จนกว่าจะได้รับการตอบยืนยันจากทาง  หจกฯเท่านั้น
 ทาง หจกฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆทั้งสิ้นถ้าลูกค้าแจ้งว่ามีการโอนเงินเข้ามาและถ้าทาง หจกฯ
เช็คแล้วว่าไม่มียอดเงินเข้าตามที่ท่านลูกค้าได้แจ้ง..